9. bekkur Hæfniviðmið eftir hlekkjum 2014 – 2015

9. bekkur 2014 – 2015 Hæfniviðmið eftir hlekkjum.

 

Hlekkur 1

Hlekkur 2

Hlekkur 3

Hlekkur 4

Hlekkur 5

Hlekkur 6

Hlekkur 7

Viðfangsefni

Útikennsla

Vistkerfi

Umhverfi

Flokkun lífvera

Dýrafræði

Eðlisfræði

Kraftar

Lögmál Newtons

Jarðeðlisfræði

Sólkerfið

Stjörnufræði

Vísindavaka

Orka

Bylgjur

Hljóð og ljós

Jarðskjálftar

Hvítá

umhverfisfræði

-líffræði

-eðlisfræði

-jarðfræði

Líffræði

Flokkar lífvera

Vistkerfi

Umhverfi

Hæfniviðmið fyrir náttúrugreinar aðalnámskrá greinarsviða 2013

·    gert grein fyrir eigin athugunum á lífverum, hegðun þeirra og búsvæðum.

·      útskýrt þarfir ólíkra lífvera í ólíkum vistkerfum.

·     lýst hringrás efna og flæði orku, útskýrt ljóstillifun og bruna og gildi þeirra

·    kannað áreiðanleika heimilda með því að nota hand- og fræðibækur, Netið og aðrar upplýsingaveitur.

·     aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi úr heimildum á íslensku og erlendum málum.

·    útskýrt krafta sem verka í daglegu lífi

·    gert grein fyrir hvernig niðurstöður rannsókna hafa haft áhrif á tækni og atvinnulíf í nánasta umhverfi og samfélagi og hvernig þær hafa ekki haft áhrif.

·    tekið þátt í skipulagi og unnið eftir verk- og tímaáætlun hóps við að hanna umhverfi, hlut eða kerfi.

·      dregið upp mynd af því hvernig menntun, þjálfun, starfsval og áætlanir um eigið líf tengjast breytingum á umhverfi og tækni.

·      greint hvernig þættir eins og tæknistig, þekking, kostnaður og grunnkerfi samfélags hafa áhrif á hvaða lausn viðfangsefna er valin hverju sinni,

·     gert grein fyrir stöðu jarðar íhimingeimnum og áhrifum hennar á líf á jörðu.

·     tekið eftir og rætt atriði í umhverfi sínu, gert grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði og náttúru, sýnt umhverfinu umhyggju og rökrætt eigin skoðun á því.

·      tekið rökstudda afstöðu til málefna og komið með tillögur um hvernig megi bregðast  við breytingum en um telið tekið miða af því að í framtíðinni er margt óvisst og flókið.

·     framkvæmt og útskýrt sérhannaðar eða eigin athugandir úti og inni.

·   beitt vísindalegum vinnubrögðum

     gefið skýringar á og rökrætt valið efni úr athugunum og heimildum

·  lýst bylgjuhreyfingum og rætt nýtingu hljóðs og ljóss í tækni og atvinnulífi

·    útskýrt mismunandi tegundir geislunar og hvernig þær eru notaðar í fjarskiptum og lækningum

·    skýrt með dæmum hvernig náttúruvísindi, tækni, menning, heimsmynd mannsins og náttúran hafa áhrif hvert á annað.

·  unnið með samþætt viðfangsefni með vinnubrögðum náttúrugreina og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðislegra þátta tengdum náttúru, umhverfi, samfélagi og tækni.

·    greint stöðu mála í eigin umhverfi og aðdraganda þess, í framhaldi skipulagt þátttöku í aðgerðum sem fela í sér úrbætur.

·  rætt af skilningi eigin lífssýn og ábyrgð innan samfélags og tekið dæmi úr eigin lífi.

·   Skipulagt, framkvæmt og gert grein fyrir athugunum á námsþáttum að eigin vali er varða búsetu mannsins á jörðinni

· útskýrt flokka lífvera eftir skyldleika, ein- og fjölfrumunga.

Stærri verkefni

Skýrsla

Ritgerð

Skýrslur

Glærur

Vökuverkefni

Skýrslur

Glærur

Google map

Útikennsla

●beitt algengum hugtökum og heitum í náttúrugreinum unglingastigs 

●lesið texta um náttúrufræði sér til gagns, umorðað hann og túlkað myndefni honum tengt.

● dregið ályktanir af gögnum og gefið skýringar með því að nota ólík sjónarhorn