Könnun september

Könnun  september.

Kaflar 1-3 úr Maður og náttúra

Má hafa með sér útfyllt hugtakakort.

Gott að skoða vel sjálfspróf á netinu

Fara vel yfir sjálfsprófin í bókinni og skýringarmyndir.

Áhersluatriði / hugtök og skilgreiningar   Gangi ykkur vel 

Ljóstillifun

Bruni

Hringrásir efna

Orkuflæði á jörðinni

Vistfræði og samspilið í náttúrunni

Vistkerfi

Tegund

Stofn

Sess

Jafnvægi í vistkerfi

Breytingar í vistkerfum

samkeppni

Aðlögun

Skógar á Íslandi

Helstu gróðurlendi

Stöðuvötn

Hafið sem vistkerfi

ósnortin náttúra og ábyrgð mannsins

Þéttbýlisstaðir sem vistkerfi

náttúruauðlindir og nýting

gróðurhúsaáhrif

mengun

ósonlagið

loftmengun

ofauðgun

umhverfiseitur