16. og 17. apríl 2018 Þjórsá – kynningarverkefni

Verkefnavinna – hópavinna.

Virkjanir í Þjórsá og Tungnaá

Hver hópur tekur fyrir eina núverandi eða fyrirhugaða virkjun. 

Gera hugtakakort og skipta með sér verkum.

Gera grein fyrir hvar (kort), hvenær, hve stór, umhverfisþáttum o.s.frv.

Skila inn á flipgrid. 

Upplýsingar um aflstöðvar er að finna inn á vef Landsvirkjunar – skoða líka upplýsingar úr fréttum varðandi umhverfisþáttinn og t.d. heimasíðu náttúruverndarsinna

Landinn – umfjöllun um Búrfellsvirkjun 2